Emissieloos afval inzamelen

met het Waste Savings Collectief Amsterdam
Emissieloos afval inzamelen

Een bijzonder project van Bnext.nl is de afvalinzameling op de Knowledge Mile in Amsterdam, wat we sinds drie jaar voor onze rekening nemen. De BIZ Knowledge Mile in Amsterdam verenigt circa 150 bedrijven, hotels, musea en maatschappelijke en gemeentelijke instellingen in het gebied tussen het Amstelplein en het Amsterdamse Stadhuis. Een van de projecten van BIZ Knowledge Mile is het Waste Savings Program. Onderdeel van het programma is het verminderen van de hoeveelheid bedrijfsafval dat vrijkomt in het gebied en het terugbrengen van het aantal vervoersbewegingen in het gebied, om de CO2 uitstoot terug te brengen. Het doel is om in 2025 de afvalinzameling volledig emissieloos te laten plaatsvinden.

Doelstellingen voor een emissieloze afvaldienst 

Bnext.nl sloot een raamovereenkomst met het bestuur van de BIZ Knowledge Mile. In die overeenkomst zijn een aantal hoofddoelen opgesteld, waar ieder deelnemend bedrijf zich aan committeert. 

  • In 2025, het jaar waarin de stad 750 jaar bestaat, wordt minstens 84% van het totale bedrijfsafval gerecycled. 
  • De kwaliteit van de grondstofstromen neemt dusdanig toe, dat deze stromen hoogwaardig verwerkt worden. 
  • De afval-gerelateerde vervoersbewegingen van het WSC zijn volledig emissievrij in 2025 in het gebied van BIZ KM 
  • Het aantal afval-gerelateerde vervoersbewegingen worden tot een minimum beperkt door routeoptimalisatie en efficiënte werkwijze. 

Deze doelen moeten behaald zijn in 2025. Daarvoor is een ‘roadmap’ opgesteld, waarin tussendoelen zijn benoemd die behaald moeten worden. Op dat kompas varen we nu, en we liggen heel goed op koers!

Afvalinzameling op de Knowledge Mile

Het Waste Savings Program is een duurzaam inkoopcollectief, waarvoor Bnext.nl het collectieve afvalcontract mag uitvoeren. We begeleiden alle deelnemers aan het initiatief bij het behalen van het beoogde scheidingspercentage van 84%. We zamelen tot wel 13 afvalstromen in en gebruiken daarvoor elektrische voertuigen. We organiseren deelnemers-bijeenkomsten en ontbijtsessies op de KM, waarbij organisaties van elkaar kunnen leren. Om het aantal afval gerelateerde vervoersbewegingen terug te brengen, zetten we mini-persen in en optimaliseren we de routes. En doordat de deelnemers nu allemaal dezelfde dienstverlener gebruiken, hoeven er geen anderen meer in het gebied te komen. Ook daardoor neemt het aantal vervoersbewegingen af.

Afvalinzameling op de Knowledge Mile

Van afval een succesverhaal maken 

Floris Gloudemans, commercieel manager bij Bnext.nl en verantwoordelijk voor de samenwerking op de Knowledge Mile, vertelt: “Toen wij hier startten, was afval eigenlijk voor veel ondernemers een hoofdpijndossier. Door een goede SLA op te stellen en de infrastructuur goed in te regelen hebben we dat kunnen ombuigen. Met onze overzichtelijke afvalapp kunnen ze precies monitoren waar ze staan en waar ze naartoe gaan. En daardoor zien we ook wanneer we bij een van de deelnemers bij moeten schakelen. We organiseren bijvoorbeeld kennissessies voor bewustwording bij medewerkers. Wat gebeurt er met jullie afval? Wat gebeurt er met dit papiertje, als ik dit niet goed weggooi? We proberen hen mee te nemen in het hele verhaal, om hun gedrag positief te beïnvloeden.” 

Elektrisch vervoer en vervoer over water

Ook de dagelijkse ‘vuile’ praktijk werd veranderd. “Voorheen werd er met een vuilniswagen opgehaald. De vuile containers bleven achter. Wij zijn gaan werken met een wisselsysteem en hebben daarvoor de handen ineen geslagen met ZOEV City. We zamelen afval in met elektrisch vervoer. Deze hebben een actieradius van 140 kilometer en kunnen maximaal 3,5 ton afval vervoeren. Dat vraagt dus om een andere inzamelmethode. ZOEV City heeft een fijnmazige logistiek ingezet, waarbij het elektrisch ingezamelde afval per boot wordt afgevoerd. De containers worden nu alleen nog gebruikt voor de opslag van de afvalzakken. De containers blijven dus schoon én ze zijn minder vaak zichtbaar in het straatbeeld, wat de gemeente graag wil. En we bieden een optie om 7 dagen in de week bediend te worden, waar vooral de horeca heel blij mee is. Maar ook hier is de route optimalisatie leidend.”, aldus Floris Gloudemans.

Koffiedroes als innovatie

Door de inzet op de Knowledge Mile, kreeg Bnext.nl de mogelijkheid een nieuw product in de markt te zetten: een ophaalservice voor koffiedroes. Koffiedroes is gemiddeld 8% van het dagelijkse restafval. Door dit bij deelnemende bedrijven op te halen en daarmee schaalgrootte behalen, kunnen we naar een volgende stap: koffiedroes upcyclen. Dat kan alleen als het vers genoeg wordt opgehaald en er voldoende aanbod is. “Dat is de grootste uitdaging in de markt en die weten we in samenwerking met de Knowledge Mile op te lossen. En meteen ook emissieloos en daardoor betaalbaar!”

Koffiedroes als innovatie

 

“Ik ben heel trots op dit project. Op alle innovaties die we hebben geïmplementeerd, samen met de stakeholders. 
Dat eerste jaar, in Covid tijd, was zeker niet ideaal om van start te gaan. Maar als je ziet op welke scheidingspercentages 
we zitten met de deelnemers, dan mogen we daar zeker trots op zijn. Door onze interventies zijn we van 50% naar nu 
gemiddeld 69% gegaan. En sommige deelnemers zitten inmiddels al op 75%!” 

Floris Gloudemans, commercieel manager Bnext.nl Nederland

Ook aan de slag met emissieloos afval inzamelen?

Neem contact met ons op

Mail ons