Over Bnext.nl

Over Bnext.nl

Slim op weg naar een schoner Nederland

Innovatieve benaderingen van vrijgekomen materialen
 

De transitie naar een circulaire en duurzame economie vraagt om een innovatieve benadering van de materialen die vrijkomen bij sloop, bouw en exploitatiefase van vastgoed en infrastructuur. Onze kernactiviteiten bestaan uit het leveren van afvalcontainers, afvalinzameling en recycling. Wij werken daarbij gedreven aan een rol als ketenregisseur voor circulaire materiaalstromen en ontwikkelen steeds nieuwe manieren om materialen uit sloop- en andere activiteiten als product of grondstof direct terug te leveren aan klanten of afnemers. 

Onze locaties liggen merendeels aan het water en bieden logistieke voordelen waardoor wij onze klanten optimaal en duurzaam kunnen bedienen. Sinds onze oprichting is innovatie één van onze belangrijkste drijfveren, waarbij digitalisering al jaren een belangrijk gereedschap is.

Investeren in mensen 

Mensen zijn de kern van onze organisatie. Bnext.nl zet zich daarom dagelijks in om ervoor te zorgen dat collega’s zich goed voelen en met plezier naar werk gaan. Dit doen we door te investeren in onze cultuur, persoonlijke groei van mensen, duurzame inzetbaarheid en veiligheidsmaatregelen op onze locaties en bij projecten.

“Wij zijn trots op onze opdrachtgevers en projecten. Gedrevenheid, resultaatgerichtheid en daadkracht staan centraal, zo werken wij samen hard aan het succes en de toekomst van Bnext.nl.”

Bnext.nl speelt een cruciale rol in de transitie naar de circulaire economie. Met onze opdrachtgevers en partners werken wij elke dag hard aan het sluiten van onze materiaalcirkels. In onze recycling processen passen wij innovatieve sorteertechnologieën en duurzame verwerkingsprocessen toe. Door slim te kijken naar ieder project ‘maken wij er meer van’ en realiseren we zoveel mogelijk maatschappelijke waarde.

4651

Certificaten

Bij alle activiteiten en dienstverleningen die Bnext.nl uitvoert, hebben wij zorg en aandacht voor onze stakeholders en voor het milieu, duurzaamheid en goede arbeidsomstandigheden. Ook het voldoen aan wet- en regelgeving maakt onderdeel uit van ons dagelijkse beleid. Bij het inrichten van onze processen en activiteiten staan klanttevredenheid, de veiligheid van ons personeel, proces-continuïteit, continue verbetering en het minimaliseren van onze uitstoot voorop. 

De afspraken die we maken met al onze klanten en andere stakeholders, zijn geborgd in een integraal managementsysteem. Hierin worden deze afspraken ingepland, uitgevoerd, getoetst en zo nodig bijgesteld, zodat we zeker weten dat onze dienstverlening en producten voldoen aan alle eisen. Dit wordt door onafhankelijke certificerende instanties periodiek getoetst op normen en wet- en regelgeving. Naast deze certificaten is Bnext.nl ook in het bezit van specifieke proces- en productcertificeringen conform BRL 2506, BRL 9313 en NTA 8080.

 

Onze certificaten