BREEAM project DC Lighthouse in Dordrecht

In Dordrecht is Pleijsier Bouw flink gevorderd met de bouw van het nieuwe distributiecentrum Lighthouse. Bnext.nl en Pleijsier werken hier nauw samen om gezamenlijk de ambitie om de BREEAM kwalificatie ‘very good' te realiseren op dit project. 

Pleijsier Bouw wordt door Bnext.nl bijgestaan, als afvalverwerker maar vooral als adviseur op het gebied van het scheiden en recyclen van afval. We begeleiden en adviseren in de verschillende bouwfasen om op de beste methode te sturen om het afval af te voeren vanaf de bouwplaats. Hierdoor worden de scheidingspercentages verhoogd en de milieubelasting verlaagd!

BREEAM kwalificatie, ook op afvalmanagement

Door het afval al op de bouwplaats te scheiden, heeft Pleijsier direct zicht op het vrijgekomen en af te voeren afval, kan er gemakkelijk gecontroleerd worden en sturing worden gegeven aan het afvalscheidingsproces. Daarbij komt dat een zichtbare scheiding bijdraagt aan de bewustwording over afval bij de bouwers. 

Voor dit project is in overleg vastgesteld in welke stromen het vrijkomend afval wordt gescheiden. Daar zijn er minimaal 5 bij die vanuit BREEAM worden voorgeschreven. Op die indeling is de milieustraat ingericht met diverse open en gesloten afvalcontainers en rolcontainers voor gescheiden keetafval en papier/karton.

Het recyclen en/of hergebruiken van afval 

Als de afvalverwerkende partner in dit project, hebben wij de verantwoordelijkheid om aan te tonen wat er met het van de bouwplaats afkomstige afgevoerde afval gebeurt. Daarnaast houden wij een afvalregistratie bij gedurende het hele project.

Het recyclen en/of hergebruiken van afval 

Bijdragen aan BREEAM doelstellingen

Door de samenwerking op deze praktische manier in te steken, met simpele maar doeltreffende maatregelen, dragen we bij aan het behalen van de BREEAM doelstellingen die onze opdrachtgever in dit project heeft. Door de bouwplaats op de juiste manier in te richten, dragen we bij aan het scheiden en beperken van afval. Voorbeelden van de maatregelen die we hier inzetten, zijn bijvoorbeeld de opslag van de materialen, het gebruik van afvalcontainers, werkmethoden en evt. hergebruik van afval op de bouwplaats.

Tips voor de afval-/milieustraat op de bouwplaats

  • Zet de container voor ongesorteerd afval achteraan, zodat medewerkers niet in de verleiding komen om al het afval in de eerste de beste container te gooien; 
  • Zet de containers, indien mogelijk, langs de looproute naar de keet. Zo kan het afval worden gescheiden zonder teveel extra loopwerk voor de medewerkers; 
  • Gebruik gesloten containers of stel ze niet te dicht bij de afrastering op, zodat afvaltoerisme geen kans krijgt; 
  • Geef met duidelijke borden aan welke soort afval in de container moet, bijvoorbeeld “puin”, hout” en “rest”. 
  • Zorg dat de borden altijd goed zichtbaar zijn; 


 

  • Zorg ervoor dat containers goed gevuld zijn wanneer ze worden afgehaald. Containers met kriskras gestort groot afval zijn gauw vol, terwijl er eigenlijk veel meer in kan. Uit ervaring blijkt dat er vaak wel 30% meer afval in de containers past, wanneer ze zorgvuldiger gevuld worden. 
    • Geef medewerkers instructie over het met beleid storten van afval in containers. 
  • Controleer voor het ophalen van elke container of het afval juist is gescheiden en of er geen gevaarlijk afval in de container zit. Zo wordt voorkomen dat containers met gescheiden afval worden aangemerkt als ongescheiden afval of zelfs als gevaarlijk afval.