Afvalinzameling op de meest duurzame campus van Nederland

Afvalinzameling op de meest duurzame campus van Nederland

Bnext.nl is een van de vaste facilitaire partijen op de High Tech Campus in Eindhoven. De High Tech Campus heeft als doel om de meest innovatieve en duurzame campus voor bedrijven te zijn. De inzameling van de afvalstromen op de campus wordt daarom ook volledig elektrisch uitgevoerd door Bnext.nl. Op de HTCE werken wij samen in een coalitie met andere facilitaire partijen voor bijvoorbeeld de schoonmaak, post, groenvoorziening etc. Mede door deze samenwerkingsverbanden zijn er al meerdere mooie circulaire projecten ontstaan die bijdragen aan zowel innovatie als het duurzaamheidsstreven van de High Tech Campus.

 

“By reducing and recycling our waste, we would like to create a closed loop and make our ecological footprint as little as possible.”
Anne van Wijchen, High Tech Campus in #SustainableCampus

Hergebruik van al het papier op de campus

Samen met De Graaf introduceerden we het Paper for Paper project op de High Tech Campus. Hierbij wordt papier verzameld, gerecycled en terug geleverd in de vorm van papieren producten. Het terugbrengen van papierafval als nieuwe papieren producten maakt kantoorgebruikers extra bewust van hun ge- en verbruik. Zo worden onder andere alle papieren handdoekjes in de sanitaire ruimten ingezameld en verwerkt. Deze komen niet langer bij het restafval terecht.

Hoe het werkt: 

  • Papier en koffiebekers worden opgehaald en verzameld; 
  • (Vertrouwelijk) papier wordt versnipperd, koffiebekers worden apart verwerkt; 
  • Beide stromen papier worden door de papierfabriek klaargemaakt voor verwerking. Van het oude papier wordt nieuw printpapier gemaakt en van de koffiebekers wordt hygiënepapier gemaakt.
Hergebruik van al het papier op de campus

Van koffie tot compost

Op de High Tech Campus Eindhoven wordt koffiedrab en groenten -en fruit afval uit de Strip ter plaatse gecomposteerd. Bnext.nl heeft hiervoor een composteermachine geplaatst, die van het afval vruchtbare compost maakt. In 2021 was dit in totaal 40.000 kilo! De compost wordt op het terrein van HTCE gebruikt en sinds mei 2021 wordt de compost ook gratis aan Campus bewoners uitgedeeld, zodat zij een m2 circulaire compost mee naar hun eigen tuin kunnen nemen. Hiervoor zijn speciale emmers beschikbaar gesteld, die steeds opnieuw gebruikt worden.

Van koffie tot compost

Scheiden en inzichtelijk maken van afvalstromen om restafval te verminderen

In het restaurant ‘Brave New World’ in het gebouw HTC5A is vorig jaar een pilot gestart om het scheiden van meerdere afvalstromen te stimuleren bij de campus bewoners. Dit heeft geresulteerd in een daling van de hoeveelheid restafval van 91% naar 47%, tussen juni en december 2021. Recent is er ook in HTC31 een pilot gestart en is het de bedoeling om dit verder uit te rollen over meerdere gebouwen. Door middel van een ‘waste meter’ kunnen we de hoeveelheid afval ook inzichtelijk maken op de schermen in de gebouwen. Dit zorgt voor een extra stimulans bij de campus bewoners.

Van plastic afval tot nieuwe producten

Binnenkort gaan we op de HTCE ook aan de slag met een kunststof shredder. Deze shredder wordt ingezet om de harde kunststoffen die vrij komen op de campus te verwerken tot kunststof granulaat. De harde kunststoffen bakjes en/of prototypes komen van verschillende huurders op de campus. Het granulaat wat er overblijft na het shredden kan vervolgens weer op de campus worden gebruikt bij het 3D printen. Zo maken we samen met onze partners de High Tech Campus steeds innovatiever en efficiënter in het beheersen van haar afvalstromen.