Thuis bij Booking.com

Thuis bij Booking.com

Sinds kort is Booking.com naar de Booking Campus getrokken op het Amsterdamse Oosterdokseiland. De meer dan 6.500 werknemers hebben hun plekje gevonden in het kenmerkende gebouw met 12 verdiepingen, dat zo’n 65.000 m2 beslaat. Zowel tijdens de inhuizing als nu, in de dagelijkse operatie van het kantoor, zorgt Bnext.nl voor het afvalmanagement. 

Vanuit de aanbesteding in 2021 heeft Booking.com gekozen voor de Facilitaire Coalitie die door CSU wordt geleid. Bnext.nl is er trots op om hier vanaf het eerste uur deel van uit te mogen maken. Binnen deze Facilitaire Coalitie spelen hospitality en duurzaamheid een zeer belangrijke rol.

“Vanuit de Facilitaire Coalitie is de samenwerking met Bnext.nl persoonlijk, duurzaam en efficiënt, waarbij de lijntjes kort zijn.”  

Rianne van der Veer (Projectleider CSU bij Booking.com)

Ondersteuning tijdens implementatie- en exploitatiefase

Dirk de Heus, vastgoedspecialist en BREEAM Expert In-Use bij Bnext.nl én al meerdere jaren vanuit verschillende hoedanigheden bij dit project betrokken, begeleidde zowel het afvalmanagement tijdens verhuizen, inhuizen, als nu de reguliere en dagelijkse operatie. “Onze kracht zit in het meedenken en meebewegen bij wat de klant nodig heeft, of nodig denkt te hebben. In het geval van Booking.com kwamen er tijdens de implementatiefase (waaronder het klaarmaken van het gebouw voor de nieuwe bewoners en de verhuizing van het kantoor en personeel) meer materialen vrij die afgevoerd moesten worden dan van tevoren voorzien. Wij konden daar op onze beurt flexibel op schakelen door dagelijks materialen en reststromen op te halen. De planning en uitvoering daarvan hebben we in samenwerking met CSU, Booking.com en GSA (die de interne logistiek van de verhuizing voor rekening nam) gedaan.”

Ondersteuning tijdens implementatie- en exploitatiefase

Duurzaamheid in de exploitatiefase

Nadat het kantoor en alle medewerkers in het nieuwe pand hun plek hadden gevonden, startte de exploitatiefase. Dirk: “Zeker bij nieuwe gebouwen met nieuwe bewoners is nog niet duidelijk hoeveel materialen of zelfs welke materialen er daadwerkelijk gaan vrijkomen. Gebruiken ze nog veel papier, of gaat alles digitaal? Wat voor materialen gebruikt de cateraar, wat voor afval komt er toch nog vrij vanuit de bedrijfsrestaurants? Wordt er afval gescheiden op de werkvloer en bij de koffiecorners? Eén van de voorwaarden die Booking.com in de aanbesteding heeft gesteld is namelijk duurzaamheid, in de breedste zin van het woord.”

De Bnext.nl oplossingen

Om aan de duurzaamheidswensen van Booking.com te voldoen, hebben wij in samenwerking met CSU de volgende oplossingen ingezet: 

  • Met de inzet van speciale perscontainers zijn er minder transporten nodig dan bij gebruik van reguliere (rol- en/of pers)containers. Behalve dat deze perscontainers veel afval op weinig oppervlakte opslaan, zijn ze ook nog geur- en lekvrij. Dus: veel schoon en geurloos afval op een klein oppervlakte. 
  • We hebben perscontainers ingezet, waarvan alleen de bak verwisseld hoeft te worden. We hoeven dus niet de gehele perscontainer om te wisselen, wat zeker in de binnenstad van Amsterdam een handige oplossing is.
De Bnext.nl oplossingen
  • Op termijn wordt deze bak steeds vaker door elektrische bakwagens gewisseld, waarbij we ook de combinatie maken met het ophalen van de kartonbalen en later bijvoorbeeld ook glas en/of swill. Minder vervoersbewegingen, betekent niet alleen lagere kosten en minder overlast maar zeker ook minder CO2 uitstoot! 
  • Op dit moment staan er naast de perscontainer en balenpers voor papier/karton ook rolcontainers voor swill (etensresten), glas, vertrouwelijk papier en klein chemisch afval. 
  • Om de hoeveelheid restafval in de nabije toekomst nog verder te reduceren, wil Booking.com nog meer afval scheiden bij de bron. Daar zijn ze al mee gestart, maar door dit verder te optimaliseren heeft dat straks nog meer invloed op de hoeveelheden en de soorten afvalstromen.

Goede afvalrapportages voor meer grip

Over al deze activiteiten levert Bnext.nl afvalrapportages op aan CSU en Booking.com. Dirk vertelt: “Data geven ons inzicht in de prestaties van (de gebruiker(s) van) het gebouw. Zo krijgen we steeds meer grip op wat er uit dit nieuwe gebouw aan afval vrijkomt. Door de periodieke rapportages weten onze opdrachtgevers, in dit geval CSU en daarmee ook Booking.com, precies hoeveel afval er vrijkomt en welke materialen dit betreft. Daar kunnen vervolgens beslissingen over worden gemaakt. Op dit moment zien wij bijvoorbeeld nog relatief grote hoeveelheden van bepaalde afvalstromen. Door met alle partijen mogelijke aanpassingen te bespreken, kunnen de gewenste resultaten worden bereikt. Hierbij kun je denken aan duurzamer inkopen of bijvoorbeeld ‘nieuwe afvalstromen’ scheiden (bij de bron). Er wordt in ieder geval gestreefd naar een zo hoog mogelijk scheidingspercentage, waardoor er zo veel mogelijk herbruikbare materialen uit het gebouw gehaald kunnen worden en er dus zo min mogelijk ‘waardeloos’ afval wordt afgevoerd.”

Toekomstbestendig

“Nu we goed in de operatie zitten, gaan we kijken naar de toekomst. Samen met Booking.com en CSU maken we stappen om onze samenwerking toekomstproof te maken en te houden. Hoe kunnen we onze dienstverlening verbeteren, hoe en wat meten we, hoe richten we de juiste vorm van overleg in, maar vooral: hoe kunnen we duurzamer en slimmer omgaan met de combinatie van (elektrische) transporten? Juist door langere tijd samen te werken, kun je deze stappen maken. En dat is wat we als Bnext.nl nou juist graag doen: een jarenlange, goede samenwerking creëren door samen stappen te maken, voor nog meer duurzaamheid.”

“Kiezen voor Bnext.nl Nederland als uw afvalinzamelingspartner is niet alleen kiezen voor makkelijk contact en scherpe tarieven, maar zeker ook voor ‘flexinuïteit’. Oftewel: kiezen voor flexibiliteit, continuïteit én kwaliteit”. 

Dirk de Heus, Bnext.nl

Meer weten over onze specialistische dienstverlening binnen vastgoed, zowel voor kantoor-, winkel- en woonomgeving?

Neem contact op; we denken graag mee in oplossingen!

Contact