Van advies naar implementatie naar monitoring

Van advies naar implementatie naar monitoring

 

Voor elke afvalvraag een oplossing

 

Bij het verduurzamen van je bedrijfsactiviteiten is niet alleen het verminderen van de CO2 -uitstoot belangrijk. Ook het hoogwaardig recyclen en verminderen van afval speelt een rol. Wij geven daarom altijd aan dat je naast het sturen op de CO2 - uitstoot ook moet sturen op circulariteit.

 • Wij adviseren over het behoud van grondstoffen en hoe je in (productie)processen primaire grondstoffen kunt vervangen door secundaire grondstoffen.
 • We richten ons op hoogwaardige recycling. Dat betekent dat we er altijd naar streven een product aan het einde van zijn levenscyclus opnieuw te recyclen tot datzelfde product.
 • We adviseren over het verminderen van afval en betere afvalscheiding. Hoe beter afval gescheiden wordt, hoe beter het gerecycled kan worden.
 • We voeren ketengesprekken met producenten en klanten om samen te kijken hoe afval voorkomen kan worden. Een handige maatstaf hierbij is de R-ladder.
 • We minimaliseren onze transportbewegingen door onze inzamelroutes zo efficiënt mogelijk in te richten.


Adviesdiensten

Voor elk afvalvraagstuk, of nu gaat om bedrijfsafval of bouw- en sloopafval. Wij denken met je mee. Naast onze dienstverlening van het inzamelen van jouw afvalstromen, biedt Bnext.nl verschillende adviesdiensten en analyses en kunnen wij helpen met het implementeren en monitoren van de plannen.

 

Afvalbeheersplan voor bouwprojecten

Bij bouwprojecten adviseren wij om al in de inkoopfase afvalbeheer als criterium mee te nemen. Een goed afvalbeheersplan, zoals voorgeschreven door BREEAM-NL en Bewuste Bouwers, begint bij bewuste materiaalinkoop. Een strategische aanpak in de inkoop van bouwmaterialen stelt je in staat om vroegtijdig afval te verminderen. Bijvoorbeeld door rekening te houden met afvalstromen op de bouwplaats, zoals het retourneren van pallets aan de leverancier en het op maat bestellen van materialen zoals gipsplaten. Deze proactieve aanpak draagt niet alleen bij aan het verminderen van afval, maar ook aan het behalen van afvalscheidings- en reductiedoelstellingen. Daarbij bespaar je op kosten, werk je efficiënter en heeft het een positieve impact op het milieu en een verbeterd imago voor jouw bedrijf.

Werkwijze: Vanaf het begin van het project zijn wij als partner betrokken. We denken mee met de inkoop van materialen, stellen het afvalbeheersplan op en houden nauwlettend toezicht op jouw afvalscheidingsproces. We analyseren de verschillende afvalstromen, richten een milieustraat in en zorgen ervoor dat de afvalscheiding optimaal verloopt. Indien nodig ondersteunen we met toolboxen en communicatie. Alle verzamelde gegevens presenteren we in overzichtelijke rapportages, die via het klantportaal beschikbaar zijn.

Afvalbeheersplan voor bouwprojecten

Afvalanalyse voor bedrijfsafval

Jouw bak met afval zetten wij letterlijk op zijn kop. We gaan op zoek naar die afvalstromen die gerecycled of geupcycled kunnen worden. Zonde om deze waardevolle afvalstromen tussen het bedrijfsafval weg te gooien. Met de afvalanalyse krijg je een duidelijk rapport waarmee je inzicht krijgt in de waardevolle grondstoffen die in je afval te vinden zijn en welke je beter kunt scheiden. 

Werkwijze: Om dit inzicht te krijgen, vragen wij je een 1.100 liter of een minipers voor een bepaalde periode te vullen met het afval dat je weggooit. We duiken in jouw afval, sorteren het en krijgen zo inzicht in de daadwerkelijke afvalstromen.  Het rapport bestaat uit:

 • Scheidingspercentage inzichtelijk per afvalstroom
 • Quick wins
 • Gewicht per afvalstroom
 • Volume per afvalstroom
Afvalanalyse voor bedrijfsafval

Afvalmanagementanalyse voor bedrijfsafval

De afvalmanagementanalyse geeft inzicht in het afvalmanagement van jouw organisatie. Voor bedrijven die meer willen verduurzamen is het naast inzicht in de afvalstromen belangrijk om te weten of het afvalmanagement op de juiste manier is geregeld. Met de Bnext.nl afvalmanagementanalyse wordt inzichtelijk waar bedrijven kunnen verbeteren.

Werkwijze: We draaien een dagje met je mee. We komen langs en analyseren hoe er omgegaan wordt met de afvalstromen en hoe de afvalstromen worden ingezameld. Daar zetten wij een analyse van de (marktconforme) kosten naast en deze vergelijken we met de kosten van andere organisaties. Het rapport bestaat uit:

 • Container inventarisatie
 • Kostenanalyse 
 • Afvalstroomanalyse
 • Procesanalyse 
 • Benchmark
Afvalmanagementanalyse voor bedrijfsafval

Adviesrapport voor bedrijfsafval

Heb je al een afvalanalyse of een afvalmanagementanalyse laten uitvoeren? En loop je tegen specifieke vraagstukken of problemen op het gebied van afvalmanagement of afvalprocessen aan binnen jouw organisatie? Dan is het adviesrapport over duurzaam afvalbeheer essentieel. 

Werkwijze: Op basis van eerder afgenomen analyses helpen wij je met je volgende stap in verduurzaming. Wij stellen doelstellingen op en schrijven een advies met concrete acties. We creëren draagvlak binnen je organisatie voor de gestelde doelen en helpen met de ontwikkeling van de juiste middelen om gewenst gedrag aan te jagen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan duidelijke grafische middelen als een roadmap. We zijn in dit traject een volwaardige samenwerkingspartner. Het rapport bestaat uit:

 • Doelstellingen bepalen
 • Advies document

Voor BREEAM in USE en GRESB hebben wij de expertise in huis om jou hierin te begeleiden. Wij leveren een roadmap op en werken samen om jouw gewenste doelstellingen te halen. 

Adviesrapport voor bedrijfsafval