Klimaat & Energie

Klimaat & Energie

Bnext.nl wil klimaatbewust ondernemen en daarbij hoort een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Al sinds 2013 is onze elektriciteit afkomstig van duurzame windenergie. In onze sector wordt echter de meeste uitstoot veroorzaakt door dieselmotoren. Daarom werken wij continu aan de verhoging van de efficiëntie van onze machines en auto’s, zetten we in op duurzaam transport over water en reduceren wij onze transportbewegingen op de weg.