Recycling

Voor het verwerken van afvalstromen naar grondstoffen

Afvalrecycling is volledig geënt op de circulaire economie, de toenemende zorg voor het milieu en de groeiende vraag naar herbruikbare grondstoffen. Vandaar dat Bnext.nl over verschillende recyclingslocaties beschikt, verspreid door het hele land. Deze richten zich op het aanbieden van containerservice, de inzameling en het recyclen van bouw-, sloop- en bedrijfsafval en de levering van bouwstoffen.

Voor de inzameling beschikt Bnext.nl over een brede range van moderne en zuinig materieel en met zes vestigingen wordt de af te leggen afstand tot een minimum beperkt. Veel van onze vestigingen hebben een eigen kade, waardoor we met vervoer over water veel uitstoot en overlast besparen.

Als de afvalstromen bij een van onze recyclinglocaties zijn aangekomen, worden ze vervolgens in moderne sorteerinstallaties volledig gescheiden in bruikbare en schone grondstoffen. Veel van onze gerecyclede materialen gaan direct naar de eindverwerkers die deze stoffen opnieuw gebruiken om producten te maken. 

534

Voor iedere klant hebben we een passende oplossing. Ons uitgebreide assortiment herkenbare groene containers is er voor elk soort inzameling. Deze staan op honderden bouwplaatsen, bij duizenden bedrijfspanden en op belangrijke evenementlocaties zoals de Jaarbeurs (Utrecht) en RAI (Amsterdam).

Waarom materialen verspillen als ze nog hergebruikt kunnen worden?

Recycling en hergebruik van afval bespaart grondstoffen. De uitdaging van Bnext.nl is nieuw leven te creëren voor oude materialen. Veel materialen zijn uitstekend geschikt voor hergebruik. Waardevolle bouwelementen als ornamenten, kranen, stenen en trappen kunnen opnieuw gebruikt worden bij de renovatie en restauratie van oude gebouwen, maar ook stalen en houten balken, kozijnen en andere elementen demonteert Bnext.nl voorafgaand aan de sloop om ze een tweede leven te gunnen. Andere vrijkomende afvalstromen dienen als grondstof voor nieuwe toepassingen: hout gaat bijvoorbeeld naar de spaanplaatindustrie, puin wordt gebroken, granulaat opnieuw toegepast als schone bouwstof en ook metalen worden gescheiden. Door de recycling tak van Bnext.nl worden de afvalstromen naar de eigen recyclinglocaties vervoerd om daar in moderne sorteerinstallaties volledig gescheiden te worden in bruikbare en schone grondstoffen. Deze gecertificeerde gerecyclede producten en grondstoffen kunt u tevens bij ons afnemen, van kleine tot grote hoeveelheden, voor onder andere water- en wegenbouw. 

Door de Nederlandse overheid (minister Jacqueline Cramer) wordt gesteld dat er in 2030 100% van alle afvalstoffen moeten worden gerecycled. Bnext.nl haalt op dit moment een hergebruikpercentage van ruim 99,45%.

Waarom materialen verspillen als ze nog hergebruikt kunnen worden?

Van order naar cash

Bnext.nl heeft al enige tijd de logistieke afvalprocessen en administratieve processen volledig geautomatiseerd én gedigitaliseerd. We hebben een flinke digitaliseringsslag gemaakt met als voordeel dat we met één systeem in één keer onze complete afvalautomatisering op orde hebben. Efficiëntievoordelen zitten onder meer in het op elkaar kunnen aansluiten van processen. Lees hier meer over de digitalisatie binnen Bnext.nl.

Direct een container aanvragen

Certificaten

Bij alle activiteiten en dienstverleningen die wij binnen Bnext.nl uitvoeren, hebben wij zorg en aandacht voor onze stakeholders, de zorg voor het milieu, duurzaamheid en goede arbeidsomstandigheden. Ook het voldoen aan wet- en regelgeving maakt onderdeel uit van ons dagelijkse beleid. Zo denken wij bij het inrichten van al onze activiteiten en processen telkens aan klanttevredenheid, de veiligheid van ons personeel, proces continuïteit, continue verbetering en het minimaliseren van onze uitstoot.

Om te kunnen en blijven voldoen aan de wensen en verwachtingen van onze stakeholders hebben wij een integraal managementsysteem ontwikkeld en geïmplementeerd. Deze wordt door verschillende onafhankelijke certificerende instanties periodiek getoetst op conformiteit ten opzichte van diverse normen en keurmerken. Naast deze certificaten bezit Bnext.nl ook specifieke proces en product certificeringen conform BRL 2506, BRL 9313 en NTA 8080.

Kortom: Klanttevredenheid, veiligheid en milieu hebben vanzelfsprekend onze hoogste prioriteit. Ter waarborging van de laatste twee beschikt Bnext.nl over diverse certificaten. 

Certificaten