MVO & Circulariteit bij Bnext.nl

MVO & Circulariteit bij Bnext.nl

Bnext.nl staat voor het sluiten van materiaalcirkels. In ruim 30 jaar groeiden wij uit tot recyclaar van bouw- en sloopreststromen en verwerker van bedrijfsafval. Sinds onze oprichting is innovatie één van onze belangrijkste drijfveren, digitalisering is daarvoor al jaren één van de belangrijkste gereedschappen.

Bnext.nl speelt een cruciale rol in de transitie naar de circulaire economie. We sluiten materiaalkringlopen door hoogwaardig hergebruik van materialen en grondstoffen. Bij de start van ieder project analyseren we hoe we zoveel mogelijk maatschappelijke waarde kunnen realiseren. Concreet betekent dit dat we zo min mogelijk verbranden en storten. In plaats hiervan hergebruiken we materialen in hun huidige of vergelijkbare staat door innovatieve sorteertechnologieën en duurzame verwerkingsprocessen. Wij geloven dat we op deze manier de meeste maatschappelijke waarde kunnen realiseren voor belangrijke stakeholders.

Duurzaamheidspijlers

Onze strategische duurzaamheidspijlers zijn: 

  1. veiligheid en welzijn
  2. circulariteit 
  3. klimaat en energie 

Ze staan bewust in die volgorde: mensen zijn ons belangrijkste kapitaal, en veiligheid en welzijn staan op nummer één. Zonder onze mensen geen Bnext.nl. Dan circulariteit, dat is onze business. Wij geloven in een groene en circulaire toekomst waarin materialen die vrijkomen worden hergebruikt en we meer maken van ‘afval’. De derde pijler is klimaat en energie. Bnext.nl wil klimaatbewust ondernemen, met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Hier werken we aan met investeringen in het nieuwste en zuinigste materieel, zoveel mogelijk transport over water en windenergie op al onze locaties. 

Duurzaamheidsverslag

Lees hier over onze ambities en resultaten op het gebied van MVO en circulariteit

Lees meer