Advies & Rapportage

Advies & Rapportage


Overzicht door en inzicht in data


Klimaatverandering, veroorzaakt door een te hoog gehalte CO2 in de atmosfeer, zorgt steeds vaker voor hevige regenbuien, harde windstoten en langdurige periodes van droogte. Daarom staan we samen voor de taak CO2-uitstoot terug te dringen.  

CO2 en klimaatverandering 

CO2 (koolstofdioxide) komt van nature voor in de atmosfeer. Het zorgt ervoor dat warmte geleidelijk wordt geabsorbeerd en ook weer wordt afgegeven. Door menselijk handelen wordt het CO2-gehalte in de atmosfeer verhoogd. Hierdoor houdt de aarde teveel warmte vast, met klimaatverandering als gevolg. Door CO2-uitstoot zoveel mogelijk te vermijden of te verminderen, gaan we klimaatverandering tegen. Volgens de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs moet Nederland in 2030 50% minder CO2 uitstoten dan in 1990. 

5177

De aanpak van CO2

De manier waarop een bedrijf met afval omgaat, heeft direct effect op het verminderen van de CO2 -uitstoot. Bijvoorbeeld door bij bedrijfs- en productieprocessen zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen te gebruiken en zoveel mogelijk gerecyclede. Of door producten te hergebruiken. En dat is goed voor onze planeet én goed voor het onderscheidend vermogen van jouw bedrijf op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Bnext.nl ondersteunt organisaties met rapportage en adviezen. 

Hoe stoot je minder CO2 uit? Lees meer...

Duidelijke rapportages

Om je te helpen je milieu-impact te verkleinen is inzicht in je afvalstromen een voorwaarde. Bnext.nl geeft je online inzicht in volumes, soort afval, CO2-uitstoot, kosten en helpt je, indien gewenst, deze data te vertalen naar concrete stappen om jouw afval te verminderen en aan de bron te scheiden. 

Met kleine aanpassingen kun je namelijk al impact maken op het milieu en besparen op de verwerking van je afvalstromen. De Bnext.nl rapportages sluiten naadloos aan op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) rapportage richtlijnen en die van GRESB, BREEAM of Bewuste Bouwers.

Duidelijke rapportages

Adviesdiensten

Bnext.nl kan naast het aanleveren van duidelijke rapportages helpen met een complete afval- en grondstoffenanalyse, educatie en activatie en ondersteuning bij monitoring. Hiervoor bieden we diverse pakketten aan.

Hiermee breng je focus aan op jouw klimaatdoelstellingen en het verkleinen van je milieu-impact. Onze adviesdiensten zetten we ook voor je om in concrete acties; een totaal afvalmanagementplan, het slim inzetten van inzamelmiddelen, het beter scheiden bij de bron of een combinatie van verschillende mogelijkheden.

 

Adviesdiensten