Certificaten

Certificaten

Met aandacht voor milieu en duurzaamheid

 

Bij alle activiteiten en dienstverleningen die Bnext.nl uitvoert, hebben wij zorg en aandacht voor onze stakeholders en voor het milieu, duurzaamheid en goede arbeidsomstandigheden. Ook het voldoen aan wet- en regelgeving maakt onderdeel uit van ons dagelijkse beleid. Bij het inrichten van onze processen en activiteiten staan klanttevredenheid, de veiligheid van ons personeel, proces-continu├»teit, continue verbetering en het minimaliseren van onze uitstoot voorop. 

De afspraken die we maken met al onze klanten en andere stakeholders, zijn geborgd in een integraal managementsysteem. Hierin worden deze afspraken ingepland, uitgevoerd, getoetst en zo nodig bijgesteld, zodat we zeker weten dat onze dienstverlening en producten voldoen aan alle eisen. Dit wordt door onafhankelijke certificerende instanties periodiek getoetst op normen en wet- en regelgeving. Naast deze certificaten is Bnext.nl ook in het bezit van specifieke proces- en productcertificeringen conform BRL 2506, BRL 9313 en NTA 8080.

Hieronder een overzicht van al onze certificaten.

Certificaat 
  
ISO 9001Certificaat 
ISO 14001Certificaat 
VCA *Certificaat 
NTA 8080Certificaat
BRL 2506KOMO  BG-360 
KOMO  BG-361
KOMO  BG-362 
NL-BSB | BG-363
BRL 9313Certificaat 
BRL 9322Certificaat