Bnext.nl circulaire partner van Willems Vastgoedonderhoud

Tijdens de PROVADA 2022 tekenden Robin Vat (Hoofd planning & Logistiek van Willems Vastgoedonderhoud) en Mark Rijnberk (Commercieel Directeur Bnext.nl Recycling) de overeenkomst voor een langdurige samenwerking. Bnext.nl gaat samen met Willems de afvalstromen vanaf de bouwplaats duurzaam scheiden, zodat er circulaire mogelijkheden ontstaan voor hergebruik en recycling van de vrijkomende materialen.

Willems is een familiebedrijf, met inmiddels de derde generatie aan het roer. Willems bekijkt continu haar bedrijfsvoering om te bezien wat er nóg beter kan om ook op de lange termijn hun prestaties te blijven verbeteren. "In deze samenwerking willen we een bijdrage leveren aan een circulaire Nederland", zegt Robin Vat. 

 

Bnext.nl circulaire partner van Willems Vastgoedonderhoud

Digitalisering 

Innovaties en digitalisering zijn belangrijke aspecten die bijdragen aan het circulaire werken bij beide bedrijven. Bnext.nl lanceerde daarom in 2017 al een App waarmee klanten makkelijk zelf hun weg kunnen vinden en regie in handen nemen. Door deze digitaliseringsslag worden zowel duurzaamheids- als efficiëntievoordelen bereikt, doordat processen op elkaar aangesloten kunnen worden. Ook Willems sluit zich aan bij deze digitale strategie. Door samen te kijken naar een milieubewuste bedrijfsvoering, de scheidingspercentages en daadwerkelijk hoeveelheid afgevoerd afval kunnen beide bedrijven samen processen zodanig goed inrichten, dat het maximale aantal punten in afvalmanagement behaald wordt.

Meer weten over circulair werken?