Bedrijfsafval

Bnext.nl stimuleert bedrijven om zoveel mogelijk afval gescheiden in te zamelen. Helaas blijft er altijd wel een gedeelte over dat niet meer gescheiden en gerecycled kan worden. Deze afvalsoort noemt men bedrijfsafval. Waar vroeger het bedrijfsafval op de vuilnishoop terechtkwam wordt het nu duurzamer ingezet. Bedrijfsafval gaat tegenwoordig naar afvalenergiecentrales (AEC). Uw bedrijfsafval wordt hier gebruikt als brandstof voor de opwekking van energie en restwarmte.  

Inzameloplossing

Bnext.nl zamelt bedrijfsafval in met rolcontainers in de maten 240 liter, 660 liter en 1100 liter. Heeft uw bedrijf te maken met een grote hoeveelheid bedrijfsafval, dan bieden onze perscontainers misschien de oplossing. Heeft u een grote hoeveelheid bedrijfsafval, maar een beperkte ruimte om dit te verzamelen? Dan is onze innovatie Minipers de perfecte oplossing!

Bestel direct uw container!