Afval scheiden aan de bron

met onze scheidingsstations
Afval scheiden aan de bron

Onze scheidingsstations zijn een slimme oplossing voor elk kantoor, school of andere organisatie. De stations hebben de mogelijkheid om tussen de 1 en 8 verschillende afvalstromen op locatie te scheiden. Denk hierbij aan restafval, papier, plastic/pmd, swill/gft, glas en koffiebekers. Daarmee maak je van jouw bedrijfsafval enkele monostromen duurzaam te recyclen grondstoffen. 

Duidelijke scheiding aan de bron

De scheidingsstations bieden de mogelijkheid om verschillende afvalstromen van elkaar te scheiden aan de bron. Met duidelijke afbeeldingen, teksten en iconen op de afvalbak en een ‘afvalpaspoort’ is direct duidelijk welk afval in welke bak gaat. De stromen worden vervolgens in aparte containers verzameld, die Bnext.nl ophaalt. Door het afval vanaf de bron - de werkplek - te scheiden, kunnen we een hoger percentage hergebruiken of recyclen.

Positieve bijdrage

Klantervaringen laten zien dat er na het plaatsen van de scheidingsstations een verhoogde bewustwording ontstaat over het omgaan en gebruik van afval. Door het scheiden staan medewerkers bewuster stil bij hun afval. Hoeveel afval er dagelijks onnodig wordt weggegooid, wordt nu beter en direct zichtbaar. Zo vertelt een van onze klanten dat een medewerker die voorheen elke dag zijn brood in een plastic zakje verpakte, nu een broodtrommel heeft aangeschaft. 

Duidelijke scheiding aan de bron

Duurzaam omgaan met afval

Onze scheidingsstations hebben een mooi design en zijn daarmee perfect voor het inzamelen van afval van kantoren, werkplekken en bedrijfskantine. Vervang de prullenbakken aan het bureau, waarin divers afval bij elkaar verzameld wordt en start met het verzamelen van grondstoffen waarmee we de wereld van morgen kunnen verbeteren!

Afvalscheiden voor een duurzame werkplek

Neem contact met ons op voor meer informatie over de scheidingsstations van Bnext.nl

Mail ons