De toegevoegde waarde van goede afvalverwerking

De toegevoegde waarde van goede afvalverwerking
26 juni 2023

Voor Bnext.nl zijn duurzaamheid en het hoogwaardig hergebruiken van materialen belangrijke kernwaarden. In de laatste 30 jaar hebben we ons ontwikkeld tot een volwaardige sparringpartner voor bouwbedrijven. Al aan de tekentafel kunnen we advies geven over welke type bouwmaterialen het beste te recyclen zijn. Het correct scheiden en laten verwerken van sloop- en bouwmaterialen is overigens niet alleen duurzaam, maar leidt ook tot lagere kosten voor de opdrachtgever.

Van weggooien naar scheiden en recyclen

Mark Rijnberk, commercieel directeur van Bnext.nl Recycling, geeft samen met zijn team al meer dan 15 jaar advies aan bouwbedrijven over het scheiden van hun afval. Hij ziet een verandering van mindset in de bouwwereld. “Bleef het vroeger nog vaak bij praten als het ging over het scheiden en recyclen van bouw- en sloopafval, tegenwoordig is het steeds meer business as usual bij onze opdrachtgevers. Voorheen verdween al het bouw- en sloopafval in dezelfde afzetcontainer, die vervolgens door ons werd afgevoerd en verwerkt. Dat is tegenwoordig ondenkbaar en voor de meeste bouwers gelukkig ook niet meer acceptabel”.

Van weggooien naar scheiden en recyclen

Kennis van BREEAM 

Onder de vele projecten waar Bnext.nl actief is, zijn vele projecten die BREAAM gecertificeerd zijn. Op deze projecten moet worden voldaan aan hoge duurzaamheidseisen. Rijnberk: “Met onze opdrachtgevers bekijken we hoe we samen het afval zo optimaal en duurzaam mogelijk kunnen scheiden om het vervolgens te verwerken tot nieuwe hoogwaardige bouwmaterialen en grondstoffen.” Het op de juiste manier scheiden heeft als grootste voordeel dat materialen hoogwaardig kunnen worden hergebruikt.

Afvalverwerking monitoren 

“Al voor de start van een sloop- of bouwproject stellen wij samen met de bouwer of aannemer een afvalplan op. Aan de hand van het bruto vloeroppervlak en type bouw wordt een berekening gemaakt van de hoeveelheid afval die vrijkomt. Met behulp van het door ons ontwikkelde afvaldashboard kan de klant monitoren of de geplande afvalverwerking op schema ligt. Dit proces hebben wij volledig geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Alle afvalstromen kunnen per project door de opdrachtgever door middel van onze rapportagetool worden gevolgd.” 

Uitdagingen

Ook op het gebied van afvalscheiding en - verwerking zijn er nog uitdagingen waar Rijnberk en zijn team voor staan. “We hebben bij Bnext.nl goed in kaart welke materialen we kunnen scheiden op de bouwplaats. Producenten staan echter nog niet altijd te springen als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe producten uit het restmateriaal. Op dat gebied moeten we blijven innoveren.” Wel ziet Rijnberk dat het percentage bouw- en sloopafval naar beneden gaat. “En dat is echt top! Wij maken er meer van door in alles slim te zijn; op weg naar een beter Nederland”, besluit Rijnberk.

Uitdagingen