Bnext.nl als eerste recycler aangesloten bij Bewuste Bouwers.

Bnext.nl als eerste recycler aangesloten bij Bewuste Bouwers.

Zoetermeer, 13 september 2021 – Bnext.nl Recycling ziet meerwaarde in aansluiting bij Bewuste Bouwers; zowel inhoudelijk als vanuit commercieel oogpunt is het voor de verwerker van reststromen uit de sloop- en bouwsector een logische samenwerking.

Mark Rijnberk, Commercieel Directeur Recycling bij Bnext.nl: “Het is interessant dat we de eerste recycler zijn bij Bewuste Bouwers. Het is voor ons heel vanzelfsprekend om samen te werken in deze veranderende wereld. Afvalplannen en circulaire mogelijkheden neem je al mee aan het begin van een bouwproject in het kader van duurzaamheid en het aanjagen van de circulaire economie.”

Anneke Witte, directeur Bewuste Bouwers: “Ook wij zien die integraliteit als vanzelfsprekend. Wij zijn gedreven om professionaliteit zichtbaar te maken en om de uitwisseling van geweldige ideeën en ervaringen uit de sector te stimuleren en te delen. Daar hoort een bedrijf als Bnext.nl absoluut bij. De kennis op het gebied van afvalverwerking - ook ten aanzien van BREEAM-projecten - is een ongelooflijk rijke aanvulling voor onze bedrijfsdeelnemers. Het effect is dat we met deze expertise het imago van de bouw over de verschillende expertises heen verbeteren. Bovendien kunnen we het ons niet langer permitteren door te gaan met verspillen van herbruikbare grondstoffen. We hebben elkaar keihard nodig voor een duurzame toekomst en leefomgeving.”

Vooruitstrevend en ondernemend

Bnext.nl staat voor het sluiten van materiaalcirkels. In 28 jaar is het bedrijf ontwikkeld van ‘de sloopjongens’ naar duurzame aannemer in de sloopsector, recycler van bouw- en sloopreststromen en verwerker van bedrijfsafval – met ruim 400 medewerkers in de binnen- en buitendienst. In al die jaren is onverminderd geïnvesteerd in innovatie, waarbij digitalisering als een van de belangrijkste gereedschappen wordt ingezet.

Mark: “Digitaal hebben we het prima voor elkaar; alles wat over de brug komt wordt realtime in dashboards getoond; van afvalstromen tot vulgraad. Dankzij dit soort systemen kun je mensen op de bouw stimuleren en gedrag veranderen.”

Het door ontwikkelen van dit soort innovatieve middelen is geborgd bij bedrijfsonderdeel Bnext.nl, een afdeling waar gewerkt wordt aan innovaties op gebied van circulariteit, digitalisering en maatschappelijke impact. Een van de huidige projecten is de afvalloze bouwplaats; van het definiëren van het begrip en het verbeteren van de operatie aan de voorkant, tot het adviseren op materiaalsoorten aan de achterkant: “Daar hebben we onze focus op liggen; hoe we vanaf het begin van een bouwplan het circulaire aspect kunnen integreren door te adviseren.”

‘Wij maken er meer van’

Typisch een voorbeeld van het credo van Bnext.nl: ‘Wij maken er meer van’. Het doortastende karakter is kenmerkend voor het bedrijf dat de waarden ‘slim, open, gedreven en samen’ hanteert en uitdraagt. Die waarden zijn voor Bewuste Bouwers en Bnext.nl te vertalen naar de vijf pijlers van de gedragscode.

Anneke: “Ik vind het geweldig dat we dankzij deze samenwerking onze achterban een beter beeld kunnen geven van de innovatiekracht en werkwijzen van Bnext.nl omdat ik ervan overtuigd ben dat het iets kan toevoegen aan hun organisatie. Zowel op vakinhoudelijk en innovatief gebied – denk aan innovatieve sorteertechnologie en duurzame verwerkingsprocessen – als op maatschappelijk verantwoordelijk vlak, met initiatieven zoals de Circulaire Hub, waar reststromen tot nieuw bouwmateriaal worden verwerkt, terwijl werk en opleiding wordt geboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En het streven om de titel Beste Werkgever binnen te halen, past prachtig in de pijler Vakmensen van Bewuste Bouwers. Met deze bedrijfsdeelnemer erbij, ‘maken wij er óók meer van’.”