Bnext.nl op weg naar een bouwplaats zonder afval en een beter Nederland

Bnext.nl op weg naar een bouwplaats zonder afval en een beter Nederland

25 februari 2021 - Sinds Bnext.nl in 1992 begon als sloopbedrijf is het op alle vlakken hard gegroeid en het speelt nu een aanzienlijke rol binnen de bouw- en vastgoedsector. Nederland is positief aan het veranderen en de diensten van Bnext.nl dragen daaraan bij. Met commercieel directeur Bnext Recycling, Mark Rijnberk, en commercieel directeur Aannemingen Axel Hendriks, sprak Vastgoedjournaal over de toegevoegde waarde van goede afvalverwerking. En die begint al ver voor de bouw.

Voor Bnext.nl zijn duurzaamheid en het hoogwaardig hergebruiken van materialen belangrijke kernwaarden. Het bedrijf heeft zich in de laatste 30 jaar ontwikkeld tot een volwaardige sparringpartner voor bouwbedrijven. Zo kunnen de adviseurs van Bnext.nl al aan de tekentafel advies geven over welke type bouwmaterialen het beste te recyclen zijn en bekijken welke donormaterialen er bij de sloop vrijkomen, die men vervolgens weer zou kunnen gebruiken bij de daaropvolgende nieuwbouw. Circulariteit ten top dus. Het correct scheiden en laten verwerken van sloop- en bouwmaterialen is overigens niet alleen duurzaam, maar leidt ook tot lagere kosten voor de opdrachtgever.

"Samen met onze opdrachtgevers zien we dat het percentage bouw- en sloopafval naar beneden gaat. En dat is echt top!"

Bnext.nl begon ooit als sloopbedrijf, maar heeft inmiddels een veel breder dienstverleningspakket. Demontage, ontmanteling, asbest- en chroom6 sanering, afzet van gebruikte bouwmaterialen, hoogwaardige recycling van reststromen uit de bouw- en sloopsector, productie van grondstoffen en een breed scala aan duurzame oplossingen voor bedrijfsafval. Zo kan Bnext.nl haar opdrachtgevers volledig van dienst zijn in de sloopfase, in de bouwfase en in de exploitatiefase. Bovendien leidt deze integrale manier van werken tot mooie kansen op het gebied van circulariteit en lagere kosten voor de opdrachtgever.

'De mindset van de bouwsector is écht aan het veranderen'

Mark Rijnberk: “Vroeger verdween al het bouw- en sloopafval in dezelfde afzetcontainer, die vervolgens door ons werd afgevoerd en verwerkt. Dat is tegenwoordig ondenkbaar en voor de meeste bouwers gelukkig ook niet meer acceptabel”.

Samen met zijn team geeft Rijnberk al 12 jaar advies aan bouwbedrijven over het scheiden van hun afval. Waar ziet hij de grootste veranderingen in de manier waarop de bouwwereld met hun afval omgaat? “Wij zien dat de markt heel snel aan het veranderen is. De mindset van bouwbedrijven is écht anders dan pakweg vijf jaar geleden. Bleef het vroeger nog vaak bij praten als het ging over het scheiden en recyclen van bouw- en sloopafval, wordt het tegenwoordig het steeds meer business as usual bij onze opdrachtgevers.”

Kennis van BREEAM

“Het doet ons goed om te zien hoe de bouw- en vastgoedsector zelf stuurgroepen in het leven roept om te zien hoe sloop- en bouwprojecten nog beter en duurzamer kunnen worden uitgevoerd. En wij zijn blij daar ook ons deel aan bij te kunnen dragen door middel van het delen van kennis en het digitaliseren van processen”

Met Bnext.nl is Rijnberk op dit moment betrokken bij de afvalverwerking van circa 100 BREEAM gecertificeerde projecten, en weet aan welke hoge duurzaamheidseisen men moet voldoen. “Met onze opdrachtgevers bekijken we hoe we samen het afval zo optimaal en duurzaam mogelijk kunnen scheiden om het vervolgens te verwerken tot nieuwe hoogwaardige bouwmaterialen en grondstoffen.”

'De mindset van de bouwsector is écht aan het veranderen'

Bnext.nl maakt de cirkel rond

Bnext.nl heeft alles in huis om die belofte waar te kunnen maken. Axel Hendriks: “Na Amsterdam openen we volgende maand in Utrecht een tweede en grotere circulaire bouwhub, waar 15 jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt zorgen dat gebruikte bouwmaterialen weer bruikbaar worden voor de markt. Deze producten zijn onder andere te koop in de Bnext.nl webshop.” Hout is overigens slechts één van de vele materiaalsoorten die door deze jonge divisie wordt klaargemaakt voor hoogwaardig direct hergebruik.

“Het op een juiste manier scheiden van sloop- en bouw afval heeft als grootste voordeel dat materiaal hoogwaardiger kan worden hergebruikt. Bnext.nl heeft alle kennis in huis om opdrachtgevers te kunnen adviseren op welke manier zij het beste resultaat kunnen boeken als het gaat om het verwerken van hun bouwmaterialen”, aldus Hendriks.

Omdat Bnext.nl beschikt over een goed logistiek apparaat is het overigens sinds kort ook mogelijk om ongebruikte bouwmaterialen, zoals deuren, kozijnen, sluitwerk en isolatiematerialen op te slaan in een speciale opslagcontainer en deze door Bnext.nl te laten ophalen. Alweer een slimme oplossing om zo duurzaam mogelijk te bouwen.

Bnext.nl maakt de cirkel rond

Digitalisering

Hoe ziet een samenwerking tussen een bouwer en een afvalverwerker er anno 2021 in de praktijk uit? Rijnberk: “Al voor de start van een sloop- of bouwproject zullen wij samen met de bouwer of aannemer een afvalplan opstellen. Aan de hand van het bruto vloeroppervlak en type bouw wordt een berekening gemaakt van de hoeveelheid afval die vrij zal komen bij sloop of bouw. Met behulp van het door ons ontwikkelde afvaldashboard kan de klant real-time monitoren of de geplande afvalverwerking op schema ligt. Dit proces hebben wij van order naar cash volledig geautomatiseerd én gedigitaliseerd. Alle afvalstromen kunnen per project door de opdrachtgever middels onze rapportagetool worden gevolgd.”

Hoewel het businessmodel van Bnext.nl al lang niet meer alleen om de groene afzetcontainers draait, maken ze nog wel steeds deel uit van het bedrijf. “De bekende groene Bnext bakken hebben we nog steeds”, zegt Rijnberk. “Maar ook de manier waarop die tegenwoordig te bestellen zijn, is door ons volledig gedigitaliseerd. Met behulp van onze app kan een opdrachtgever nu 24 uur per dag en 7 dagen per week binnen vijf klikken op zijn smartphone (of ander device) een nieuwe afzetcontainer bestellen, die door ons worden afgeleverd.” (tekst gaat verder onder de foto)

1030

Uitdagingen

Het bedrijf kent naast groeiambities ook nog uitdagingen. Rijnberk: “Er is op dit moment best wel wat onrust in onze branche, dit komt onder andere door de stikstof- en PFAS- problematiek. Het is niet altijd even makkelijk. En ten tweede hebben we bij Bnext.nl heel goed in kaart welke materialen we kunnen scheiden, maar producenten staan nog niet altijd te springen als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe producten uit het restmateriaal. We moeten zorgen dat we blijven innoveren op dat gebied.”

Groeiambitie

Het bedrijf telt inmiddels 420 medewerkers en draait een totale omzet van circa €150 miljoen per jaar. En men is bij Bnext.nl nog lang niet uitgegroeid. Door de toenemende bewustwording van afvalscheiding en circulair bouwen en de enorme woningbouwopgave die Nederland kent, neemt de vraag naar de expertise van Bnext.nl snel toe. Een uitbreiding staat dan ook hoog op het verlanglijstje van Bnext.nl. Het bedrijf mag de grotere bouwbedrijven tot zijn klanten rekenen en samen met hen willen zij hun werkwijze blijven verbeteren, met als ultiem einddoel ‘afvalloos bouwen’.

“Als Bnext.nl zitten we tussen al onze opdrachtgevers in een hele gave setting. En samen met hen zien we dat het percentage bouw- en sloopafval naar beneden gaat. En dat is echt top!” Wij maken er meer van door in alles slim te zijn; op weg naar een beter Nederland”, besluit Rijnberk.

 

Dit artikel werd eerder geplaatst in het Vastgoedjournaal en is door ons aangepast na de naamswijziging van Beelen.nl naar Bnext.nl.