E-waste


E-waste is een andere benaming voor elektronisch afval (electronic waste). Dit zijn alle producten met een batterij, stekker of elektrisch snoer die worden weggegooid. In deze apparatuur zijn edele metalen verwerkt zoals goud, koper, nikkel, kobalt, indium en/of palladium. Deze metalen zijn schaars en worden daarom idealiter hergebruikt. Toch wordt elektronische apparatuur vaak onnodig weggegooid; in dat geval spreken we over e-waste.

Scheiden en recyclen

Afgedankte elektrische of elektronische apparaten bevatten veel waardevolle grondstoffen. Bnext.nl zamelt deze daarom gescheiden in. Wij vervoeren het e-waste naar gecertificeerde verwerkers die de producten op een verantwoordelijke manier verwerken of recyclen, zodat er geen gevaarlijke stoffen in de afvalstromen terechtkomen.  

Van het, door inwoners en bedrijven, ingezamelde e-waste wordt ruim 80% gerecycled. Bnext.nl levert het e-waste aan bij het regionaal sorteer centrum. Hier wordt de stroom gesorteerd in witgoed, TV’s, klein e-waste, laptops, computers, etc. Kunststof, hout en metaal wordt gescheiden van elkaar in bakken. 

Scheiden en recyclen
  • Van het beton van de wasmachines wordt circulair beton gemaakt. 
  • Kleiner e-waste zoals wekkerradio’s en dergelijke worden gescheiden in plastic (PE/PP/HDPE), metalen en non-ferro’s (zilver, lood, goud, koper). Dit zijn waardevolle afvalstromen die om die reden  gesorteerd worden. 
  • Telefoons worden door een apart bedrijf gedemonteerd. En televisies worden zelfs op herbruikbaarheid gesorteerd, als de beeldbuizen en LCD-schermen nog intact zijn. Ook hier zijn vooral de metalen en de non-ferro's zoals koper, lood en de edelmetalen natuurlijk erg belangrijk voor de recycling. 

Over het algemeen is e-waste vanwege de grondstoffen een waardevolle afvalstroom. 

Inzameloplossing

Bnext.nl zamelt e-waste in met behulp van 660 en 1100 liter rolcontainers. In samenwerking met een ketenpartner halen wij apparaten op bij retailers.

E-waste afvoeren?