5279

Afvalmanagement vastgoed/multi tenant gebouwen

 

Volledige ontzorging van de verhuurder 

Voor vastgoedbeheer, bijvoorbeeld het beheer van multi tenant gebouwen, waarbij één eigenaar verhuurt aan verschillende bedrijven, heeft Bnext.nl de juiste oplossingen. Daarbij ontzorgen we volledig. Zodat de beheerder zich bezig kan houden met het beheer van het pand. 

  • Wij regelen het afvalbeheer van A tot Z en nemen daarbij alles uit handen. 
  • We gaan in gesprek met de beheerder over hoeveel m2 er verhuurd wordt, wat voor soort en hoeveel huurders er komen, zodat we weten wat voor soort afvalstromen we kunnen verwachten. 
  • Op basis van de bezettingsgraad en het type huurder en op basis van de ruimte die beschikbaar is maken we afvalmanagementplan. Bij goedkeuring voeren we dat vervolgens volledig uit. In het plan is een makkelijke communicatiematrix opgenomen, zodat huurders rechtstreeks contact kunnen opnemen en beheerders hier niet tussen hoeven zitten. We richten het in en voeren het uit! 
  • Ook de facturatie wordt zo makkelijk mogelijk gemaakt. We stemmen de (frequentie van) facturatie zoveel mogelijk af op de wensen van de vastgoedeigenaar of -beheerder. 

Data specialist

Veel van onze vastgoed klanten rapporteren over de prestaties van het gebouw, bijvoorbeeld als ze te maken hebben met een Green of GRESB certificering. Daaronder valt ook het afvalmanagement. Bnext.nl richt een dashboard in voor de beheerder en/of eigenaar, waarin onder andere het financiële overzicht staat, het aantal transporten voor de afvoer van het afval, de scheidingspercentages en de CO2-prestaties. Die delen we met de beheerder, maar desgewenst ook met de huurders. Voor beheerders met meerdere panden zijn wij daarom ook een echte data specialist! Indien nodig, kunnen we zelfs API koppelingen maken om onze data in te laten lopen in het format wat de beheerder nodig heeft. Zodat er nog maar 1 knop nodig is om facturen te accorderen en een volledig overzicht te hebben.

5278

We lossen vragen op van huurders  

Steeds vaker vangen we voor beheerders ook de vragen op die er komen vanuit de huurders van het gebouw. We bieden daar een (betaalde) dienst voor: consultancy. Denk daarbij aan vragen als 

  • 'Wat gebeurt er met mijn afval, hoe zwaar is mijn afval?' 
  • ‘Wat is de doelstelling als gebouw, welke footprint wil je als gebouw of huurder hebben?' Wij adviseren of huurders op basis van de rapportages genoeg doen om die doelstellingen te halen. 
  • We doen ook interventies. Zo geven we aan welke maatregelen huurders moeten nemen om bepaalde doelstellingen te halen of om kosten te besparen. 
  • En we maken een sorteeranalyse: wat zit er in je afval? Daarmee kunnen we zorgen voor bewustwording bij de mensen op de vloer. Na zes maanden evalueren we dat, zodat we kunnen bijsturen. Of kunnen adviseren over het scheiden van afval aan de bron, zodat er minder (kostbaar) restafval weggegooid wordt. 

Hierdoor kunnen we alle huurders in het gebouw helpen bij hun duurzame ambities en tegelijkertijd de verhuurder of beheerder volledig ontzorgen en ondersteunen. Met de rapportages die wij aanleveren, kan gemakkelijk worden voldaan aan de CSDR-verplichtingen. 

Hulp nodig bij het afvalmanagement van uw vastgoed? 

Wij zijn een betrouwbare partner voor grote én kleine ondernemingen. Wij kijken met je mee naar de kosten die komen kijken bij jouw afvalbeheersing en organiseren het op een manier dat deze zo laag mogelijk worden gehouden. In de winkels/zaken/kantoren inventariseren we het afval en de mogelijke waardestromen (de grondstoffen) op zowel financieel gebied als op milieugebied. We regelen de logistiek zo in, dat de waardestromen zoveel mogelijk opbrengsten opleveren, zodat jouw afvalkosten zo laag mogelijk blijven!

Gevraagd en ongevraagd zoeken wij naar mogelijkheden om te innoveren zodat onze dienstverlening, in de breedste zin van het woord, aansluit bij de specifieke wensen vanuit de markt.

Duurzaamheidslabels 

Duurzaamheid is ook in de vastgoed sector van groot belang. Er zijn verschillende (duurzaamheids)labels die binnen de vastgoedsector veel ter sprake komen zoals bijvoorbeeld BREEAM en Well, maar ook een veel gebruikte (internationale) benchmark als GRESB. Bij onze adviezen houden wij hiermee altijd zoveel mogelijk rekening, of het nu gaat om het inrichten van de afvalruimte, het (operationeel) uitvoeren van onze dienstverlening of bijvoorbeeld het gedrag of de begeleiding van huurders in een multi tenant omgeving. 

4985

Wist u dat...

… wij momenteel een nieuwe minipers hebben, waarmee wij gecomprimeerd afval wél met elektrisch aangedreven voertuigen kunnen komen afvoeren? 

Wist u dat...

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Bnext.nl Nederland

Contact