Een golf aan afval opvangen tijdens het KLM Open

Een golf aan afval opvangen tijdens het KLM Open
24 mei 2023

Van 25 tot en met 28 mei vindt het KLM Open golftoernooi plaats op Bernardus Golf in Cromvoirt. Een evenement van deze omvang en uitstraling brengt zijn eigen logistieke vraagstukken met zich mee. Als specialist in afvalbeheer bij grote evenementen en evenementenlocaties, neemt Bnext.nl het gehele afvalmanagement van dit grootse evenement in Brabant voor rekening. 

Afvalscheiding in het hele traject

Projectmanager Tijme Mackloet leidt dit evenement op afvalgebied in goede banen. Zo maakte hij het afvalmanagementplan voor de op- en afbouw en natuurlijk voor het evenement zelf. “In de opbouw van het evenement plaatsten we twee 40-kuubs en twee 9-kuubs containers om glas, folie, bouw-/sloopafval en hout te scheiden. Tijdens het evenement komen daar 40 rolcontainers bij van 1100 liter en 40 kliko’s van 240 liter die achter de schermen worden gebruikt. Drie perscontainers bieden veel afvalinzameling op een kleine ruimte.”

Afvalscheiding in het hele traject

Anticiperen op afval

Tijme vertelt: “De organisatie heeft veel afval, de bezoekers ook. Wij moeten anticiperen op wanneer de bakken vol zijn en dat in onze logistieke planning voor zijn. Je wil niet te vaak legen, wat minder duurzaam is en overlast kan veroorzaken. Maar je wil ook zeker niet te laat legen, waardoor bakken overstromen. Onze kracht zit hem in onze flexibiliteit: we passen de inzamelmiddelen aan op de vrijkomende afvalstromen en we kijken vooruit naar de tijdige afvoer daarvan zodat er geen overlast ontstaat op het terrein.”

Houten afvalbakken 

Een dergelijk evenement vraagt om een mooie uitstraling van alle elementen op het terrein en dus ook van de afvalbakken. Daarom staan verspreid over het Bernardus terrein 80 mooie houten afvalbakken waarin restafval en PMD van elkaar worden gescheiden. Naast de vraag om een goede uitstraling komen ook logistieke vraagstukken terecht bij Tijme. De inventarisatie van de afvalstromen, de vertaalslag naar de juiste inzamelmiddelen en het tijdig plaatsen daarvan, zodat de organisatie in alle fases van het evenement afval snel, veilig en correct kan afvoeren.

Houten afvalbakken 

En maandag? 

"Vanaf maandag wordt er hard gewerkt aan de afbouw. Dat betekent bijvoorbeeld vrijkomende podiumdelen die duurzaam afgevoerd moeten worden. Maar ook andere afvalstromen die de organisatie zo duurzaam en veilig mogelijk wil afvoeren. Zonder overlast voor de golfers die maandag alweer op de baan zullen staan. Daar zorgen we voor!”