Marktontwikkelingen

Ontdek de belangrijkste ontwikkelingen in de markt
Marktontwikkelingen

Samen werken aan een duurzame toekomst

De transitie naar een circulaire economie vraagt om een innovatieve benadering  van de materialen die vrijkomen bij de sloop, bouw en exploitatiefase van vastgoed en infrastructuur. Nieuwe uitdagingen en kansen veranderen de manier waarop afval wordt benaderd. De marktvraag verschuift, wet- en regelgeving verandert en het bewustzijn van de noodzaak om te verduurzamen blijft groeien. Dit alles zorgt ervoor dat de afval- en recyclingindustrie voor grote veranderingen staat. 

 


Wet- en regelgeving

Vanaf 2024 worden bedrijven steeds meer verplicht volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)-richtlijnen te rapporteren. CO2-rapportage en afvalmonitoring gaan een grotere rol spelen in het bedrijfsleven. Het scheiden van afval vertaalt zich direct in CO2-reductie. Zo biedt de Bnext.nl CO2-rapportage tool praktische inzichten voor een effectieve aanpak.

 


 


 

Inzameling en verwerking

De regels vanuit de Europese commissie voor de transportsector worden steeds strikter. Bnext.nl voelt zich als circulair bedrijf verantwoordelijk om de inzameling en recycling van afvalstromen blijvend te verduurzamen en bij te dragen aan het terugdringen van CO2 -uitstoot en fijnstof. Het aangaan van partnerships en de samenwerking opzoeken helpt om samen sneller tot een duurzame samenleving te komen.

 

Emissievrij afvalinzameling met OpenWaste

Als lid van de coöperatieve samenwerking  OpenWaste is Bnext.nl één van de twaalf afvalinzamelaars die collectief de inzameling  wil laten uitvoeren in steden. In 2023 sloten nieuwe steden zich aan bij dit collectief. 

Emissievrij afvalinzameling met OpenWaste
Lees hier meer over OpenWaste

Samenwerking met Vlakglas Recycling Nederland

Vlakglas kan vanaf 2023 bij Bnext.nl in Vlaardingen, Amsterdam, Heerhugowaard en Houten ingeleverd worden. Daarbij gaat Bnext.nl ook het vlakglas voor VRN ophalen bij de inzamelpunten in Zuid-Holland.

Emissievrij afvalinzameling met OpenWaste
Lees hier het hele artikel

Bewustzijn creëren met toolboxen

Om meer bewustzijn te creëren over het hoe en waarom van afscheiden op de bouwplaats in de bouw geven we steeds vaker toolboxen op locatie. Hiermee helpen we de klant zijn duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

Emissievrij afvalinzameling met OpenWaste

    --------

Slim en duurzaam inzamelen met Impress

De nieuwe Impress (pers) helpt besparen op restafval of papier/karton.  Met een simpele druk op de knop wordt het afval met de Impress namelijk samengeperst en krijgt het minder volume. Zo wordt bedrijfsafval met een factor 5, karton met een factor 4 en folie zelfs met een factor 7 verdicht.

Slim en duurzaam  inzamelen  met Impress

Slim scheiden in één module met de Bonton

Het bewustzijn van de noodzaak om te verduurzamen onder ondernemers blijft groeien. Een nieuwe lijn van circulaire afval inzamelmodules om afval makkelijk aan de bron te scheiden, genaamd de Bonton, is aan het container assortiment van Bnext.nl toegevoegd.

Slim en duurzaam  inzamelen  met Impress

Dienstverlening met elektrische portaalwagen

Binnensteden met emissievrije zones zijn en blijven toegankelijk voor de dienstverlening van Bnext.nl met een elektrische portaalwagen. In 2024 wordt een nieuw exemplaar geleverd. Uiteraard in het straatbeeld herkenbaar aan de groene kleur van Bnext.nl.

Slim en duurzaam  inzamelen  met Impress

Ontwikkelingen afvalstromen  

Voor elke afvalstroom is de (wereldwijde) ontwikkeling en de markt anders. Krapte op de arbeidsmark, de hoge gas- en brandstofprijzen zijn van invloed op de prijs prijs van grondstoffen. De prijs voor kunststoffen, hout en papier zijn fors gedaald. 

Bouw- en sloopafval

De kosten voor verwerking van bouw- en sloopafval zijn gestegen en de kosten voor grondstofprijzen dalen.

 

 

 

Bouw- en sloopafval

Hout

De oorzaak  van de fors gedaalde vraag naar hout voor zowel de biomassa als voor de spaanplaatindustrie is de sterk gedaalde energieprijs, de hoge voorraden en de vertraging van de productie van de biomassacentrales. De prijs van hout is dan ook fors gedaald.
 

Bouw- en sloopafval

Puin/gips/gasbeton

De afgenomen vraag naar puin/gips/gasbeton vanuit de (wegen)bouw heeft effect op de prijs. 
Gasbeton heeft dit jaar al een prijscorrectie gehad en gips is op dit moment stabiel.
 

 

Bouw- en sloopafval

Recyclaten (metalen, papier, kunststoffen)

De prijs van recyclaten loopt  terug naar het niveau van enkele jaren geleden. De vooruitzichten voor papier zijn ongunstig. Papierfabrieken hebben hoge voorraden en de productie teruggebracht. De metaalmarkt schommelt sterk. De verwachting is dat de opbrengst van metalen dalen. De markt voor kunststof trekt op de lange termijn weer aan.

Recyclaten (metalen, papier, kunststoffen)

Papier

Afgelopen jaar zijn de prijzen voor papier en karton voor de zomerreces gedaald en daarna weer licht gestegen. 
De vooruitzichten van papier zijn echter ongunstig. De hoge voorraden in de fabrieken hebben doen besluiten om minder papier en karton te produceren. Voor 2024 een gemiddeld lager niveau als in 2023 verwacht voor papier en karton.

Recyclaten (metalen, papier, kunststoffen)

Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drinkpakken

Het afval van hoogwaardig plastic en kunststof is zeer goed te recyclen. Het is daarom belangrijk om het goed te scheiden van het restafval. Van gerecycled PMD maken we bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten, bouwmaterialen of auto-onderdelen. 

Recyclaten (metalen, papier, kunststoffen)