Beelen.nl wordt Bnext.nl

Beelen.nl wordt Bnext.nl

Beelen.nl verandert met ingang van 13 juni zijn naam in Bnext.nl. Tijdens de vastgoedbeurs PROVADA in juni presenteert het bedrijf zich officieel onder de nieuwe naam en met het nieuwe beeldmerk.

De huidige economie en de grote grondstoffenschaarste vragen om een alternatieve circulaire benadering van (sloop-)afval en reststromen. Beelen.nl ontwikkelt steeds nieuwe manieren om materialen uit sloop- en andere activiteiten als product en of grondstof direct terug te leveren aan klanten of afnemers. Onder de naam Beelen NEXT groeide deze circulaire werkwijze de afgelopen jaren tot een succesvolle tak van de organisatie. De focus ligt nu op circulariteit tot in de kern van de gehele organisatie te brengen.

2887

Circulair denken

De ambitie om de impact van Beelen.nl op de circulaire economie verder te vergroten, resulteerde in de introductie van Beelen NEXT in 2019. De afgelopen jaren werd er onder die titel succesvol geƫxperimenteerd met nieuwe manieren om (sloop-)materialen geschikt en volledig beschikbaar te maken voor hergebruik. Recente gebeurtenissen, waaronder krapte in aanbod en aanvoer van grondstoffen, laten zien hoe broos de beschikbaarheid van deze materialen is. Ook is de milieu impact bij hergebruik vele malen kleiner dan bij aanvoer van nieuwe materialen. Daarom is nu de tijd aangebroken om het circulaire denken verder door te voeren in de gehele organisatie met bijpassende uitstraling.

Data en digitaliseren

Naast de vraag naar circulaire materialen, vraagt de markt om inzicht en grip op de eigen afvalstromen, verwerkingsprocessen en milieu impact. Met de data die voortkomt uit verdergaande digitalisering van het proces biedt Beelen.nl zijn klanten betere informatie en flexibiliteit, waardoor in samenwerking, de productie van afval naar grondstoffen wordt bevorderd. Dit sluit ook naadloos aan op het circulaire werken waarin efficiency, dataverzameling en het verlagen van de milieu impact hoge prioriteiten zijn.  

Om dit nieuwe hoofdstuk kracht bij te zetten, verandert Beelen.nl zijn naam naar Bnext.nl. De organisatie is trots op het verleden en wat bereikt is en blijft focus houden op de huidige activiteiten.

Beelen.nl wordt Bnext.nl