Bnext.nl introduceert CO2-uitstoot rapportage voor bedrijven

In lijn met duurzaamheidsrichtlijnen CSRD, BREEAM, GRESB en Bewuste Bouwers
Bnext.nl introduceert CO2-uitstoot rapportage voor bedrijven

28 maart 2024

Bnext.nl introduceert naast inzicht in afvalstromen en kosten, nu ook informatie over de (vermeden) CO2-uitstoot aan in het klantportaal. Uniek is dat er direct online advies gegeven wordt en dat de informatie gedetailleerd en interactief op te vragen is. Deze informatie helpt bedrijven bij het nemen van concrete stappen om het afval te verminderen, aan de bron te scheiden en om een balans te vinden tussen het behoud van grondstoffen en de kosten. Met het toevoegen van de (vermeden) CO2-uitstoot krijgen bedrijven een volledig beeld van hun impact op het milieu.

Volgens Michaël van Hulst, directeur Bnext.nl, is deze verrijking van de rapportage een belangrijke stap in de richting van een meer duurzame bedrijfsvoering. "Door bedrijven te voorzien van gedetailleerde inzichten in hun CO2-uitstoot, kunnen we hen helpen bij het nemen van concrete stappen om hun milieu-impact te verminderen. Dit draagt niet alleen bij aan een schonere planeet, maar kan ook op lange termijn kostenbesparingen opleveren. We moeten ons daarbij niet alleen focussen op CO2 als enige graadmeter van duurzaamheid. Ook de herbruikbaarheid van reststoffen zegt veel over de milieu-impact. Daarom geven we in de rapportage meteen een eerste advies door onderscheid te maken in duurzame stromen en stromen waar verbetering mogelijk is met afvalmanagement.”

5197

Rapportages voldoen aan duurzaamheidsrichtlijnen

Het initiatief van Bnext.nl komt ook tegemoet aan de verplichte rapportage volgens duurzaamheidsrichtlijnen. Bedrijven hebben informatie in handen waarmee zij kunnen rapporteren volgens de richtlijnen van Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Ook bedrijven die zich houden aan Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method (BREEAM) of Bewuste Bouwers hebben behoefte aan een duidelijke rapportage over afvalstromen en vanaf 2024 ook over de CO2-uitstoot van die afvalstromen. 


Naast het verstrekken van rapportages, biedt Bnext.nl ook persoonlijke begeleiding en advies om bedrijven te helpen bij het verminderen van hun CO2-uitstoot en het optimaliseren van hun afvalbeheer.

 

Lees meer over de unieke rapportage van Bnext.nl