Bnext.nl stimuleert bedrijven om zoveel mogelijk afval gescheiden in te zamelen. Helaas blijft er altijd wel een gedeelte over dat niet meer gescheiden en gerecycled kan worden. Waar vroeger het restafval op de vuilnishoop terechtkwam; wordt het nu duurzamer ingezet. Restafval gaat tegenwoordig naar afvalenergiecentrales (AEC). Uw restafval wordt hier gebruikt als brandstof voor de opwekking van energie en restwarmte.  

Inzameloplossing restafval

Wij zamelen bedrijfsrestafval in met rolcontainers in de maten 240 liter, 660 liter en 1100 liter. Heeft uw bedrijf te maken met een grote hoeveelheid restafval? Dan bieden onze perscontainers misschien de oplossing. Heeft u een grote hoeveelheid restafval, maar een beperkte ruimte om dit te verzamelen? Dan is onze innovatie minipers de perfecte oplossing!

Ik wil een scherpe offerte