Granulaat

Ingezameld afval wordt door Bnext door middel van innovatieve sorteer- en scheidingsinstallaties voor 99,45% direct verwerkt tot eind- of energieproduct. 

We verwerken afval tot hoogwaardige grondstoffen, bouwmaterialen, producten en alternatieve brandstoffen, op een milieubewuste en verantwoorde wijze. Zo dragen wij bij aan een circulaire economie en een groene toekomst voor deze en nieuwe generaties. 

We leveren: 

  • menggranulaat 
  • hydraulisch mengranulaat 
  • asfaltgranulaat 
    • 0/16: voor een teervrije asfalt toepassing. 
  • betongranulaat

Bouwstoffen

Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende bouwstoffen. Elke soort heeft een eigen toepassing. Voor meer informatie, of een offerte, kunt u contact met ons opnemen met onze rayonmanagers:  

87