Innovatieve en duurzame inzameling bedrijfsafval binnenstad Gouda

Innovatieve en duurzame inzameling bedrijfsafval binnenstad Gouda

Samenwerkingsverband tussen ondernemers binnenstad, gemeente Gouda, Stichting Gouda Schoon, Promen en Bnext.nl zorgt met alternatief voor kliko’s en containers op den duur voor een aantrekkelijkere binnenstad, minder CO2-uitstoot, social return on investment, een betere scheiding van afvalstromen, een hoger recyclepercentage en minder overlast voor winkelend publiek en omwonenden.

Een aantrekkelijkere binnenstad
Op den duur moet het initiatief ervoor zorgen dat alle grote bedrijfsafvalcontainers uit het straatbeeld verdwijnen. Dat kan omdat er nu een alternatief is. De witte zakken worden zes dagen per week opgehaald. Dit in tegenstelling tot de wekelijkse lediging van kliko’s en containers. Het systeem houdt in dat het vuil bij de aangesloten (horeca)bedrijven voortaan dagelijks voor 15:00 uur in witte plastic zakken wordt opgehaald. Zo wordt ook voorkomen dat inwoners volle containers als een aanmoediging zien om vuil bij te plaatsen. Het resultaat is dat de stad straks ook beter oogt voor bezoekers.
Vanaf 1 juni handhaaft de gemeente strenger op de bepaling uit de APV die bepaalt dat containers niet continu buiten mogen blijven staan, de verwachting is dat met de strengere handhaving meer interesse zal ontstaan vanuit nog niet aangesloten (horeca)bedrijven.

Minder CO2-uitstoot
Op dit moment rijden acht of negen bedrijven door de binnenstad om het afval in te zamelen. Dat gebeurt over het algemeen met vrachtwagens. Stichting Gouda Schoon huurt voor de inzameling een zogenoemde Goupil (elektrotruck) met chauffeur via Promen in Gouda. Door inzameling met een elektrisch voertuig wordt de CO-uitstoot tijdens de inzameling aanzienlijk beperkt.

Social Return on Investment
Promen neemt de inzameling voor zijn rekening. Promen is een bedrijf dat werkzaam is op het gebied van sociale werkvoorziening en re-integratie. Voor de afvalinzameling voor Stichting Gouda Schoon zet Promen mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Betere scheiding van afvalstoffen
De vuilniszakken uit de binnenstad worden getransporteerd naar een 20m3 pers van Bnext.nl. Het transporteren van de vuilniszakken naar de Bnext.nl 20m3 wordt uitgevoerd door Promen. Bnext.nl ledigt wanneer nodig de perscontainer. Naast een 20m3 pers wordt ook een papier container en een glascontainer op dezelfde wijze gevuld en leeggereden door Bnext.nl. Ook deze afvalstromen worden gratis meegenomen naast de witte zakken. Dat komt direct ten goede aan een betere afvalscheiding.

Een hoger recyclepercentage
De sorteer- en verwerkingsinstallaties van Bnext.nl in Vlaardingen zijn state-of-the-art. Bnext.nl realiseert voor  haar keten recyclepercentages van maar liefst 99%. Door niet te scheiden aan de bron maar op de locatie van Bnext.nl wordt niet alleen het aantal transportbewegingen gereduceerd maar wordt het afval ook beter gesorteerd, gescheiden en gerecycled.

Minder overlast voor publiek en omwonenden
Er zijn nu acht of negen bedrijven die rondrijden, soms met enorme auto’s en soms om maar 1 container te legen. Die transportbewegingen door de binnenstad van Gouda leveren uiteraard de nodige hinder op voor omwonenden en bezoekers. De elektrische voertuigen van Promen maken minder lawaai, stoten geen CO2 uit en nemen bovendien minder ruimte in beslag. Zo houden we de binnenstad van Gouda leefbaar.

Terug naar het overzicht