Bnext.nl demonteert grote hoeveelheid materialen voor direct hergebruik uit project ‘The Mayor’

Bnext.nl demonteert grote hoeveelheid materialen voor direct hergebruik uit project ‘The Mayor’

Bnext.nl werkt in Amstelveen aan de transformatie van het voormalig KPMG kantoor in Amstelveen naar appartementengebouwen ‘The Mayor’. Al voordat Bnext.nl was begonnen aan de ontmanteling was er sprake van belangstelling voor de materialen van het voormalig kantoorpand.

Kijkersdag

Bnext.nl wilde iedereen een eerlijke kans en mogelijkheid bieden om deze materialen een circulair tweede leven te bieden. Hierop hebben wij voor alle gegadigden een kijkmiddag georganiseerd. Tijdens deze middag was er ruimte om de materialen te bekijken, op te meten, te fotograferen en overige informatie te verzamelen. Na afloop kon men een ‘’boodschappenlijstje” indienen en met deze lijstjes als leidraad is gekeken naar de best passende mogelijkheden voor deze materialen.

In goed en prettig overleg met de hoofdaannemer, bouwcombinatie UBA-De Nijs, konden we voorafgaand aan de sloop beginnen met het demonteren van de gebouwonderdelen. Dit wordt gedaan door onze professionele demontage teams.

Communicatie is key

Heldere communicatie is áltijd van belang zo ook bij dit project. Tijdens de demontage is er constant contact geweest met de hoofdaannemer om diverse zaken op elkaar af te stemmen. Denk hierbij aan zaken als:

  • Duidelijk aangeven welk werkgebied gebruikt wordt;
  • Heldere communicatie omtrent de te demonteren materialen;
  • Communicatie omtrent afsluiten nutsvoorzieningen;
  • Communicatie over en het aangeven van de locatie voor transportbewegingen.

Hergebruik van KPMG Materialen

Na afloop van de demontage zijn de gewenste materialen gebundeld en per verdieping op één locatie verzameld. Met deze werkwijze kunnen de materialen het meest efficiënt verplaatst worden via verticaal transport.

De hergebruikte materialen en de bestemming van  hun tweede leven bestaan onder anderen uit:

  • Ca. 750m2 lattenplafond voor Basisschool de Wereldburger;
  • Ca. 110 plafond stroken voor Basisschool de Wereldburger;
  • 43 deuren met kozijn voor Basisschool de Wereldburger;
  • 27 deuren met kozijn voor project Boschgaard van Superuse;
  • ca. 350 m2 lattenplafond voor project Valkenburg van Superuse
  • 18 fonteintjes voor Biopartner5.
947