Materiaalcirkels

Het hergebruik van materialen en grondstoffen is een belangrijke kernwaarde van Bnext.nl. Van ons ingezamelde (sloop) afval wordt 99,45% weer nuttig toegepast. Hoe we dat doen? 

Bnext.nl speelt een cruciale rol in de transitie naar de circulaire economie. We sluiten materiaalkringlopen door ontmanteling en hoogwaardig hergebruik van materialen en grondstoffen. Bij de start van ieder project analyseren we hoe we zoveel mogelijk maatschappelijke waarde kunnen realiseren. Concreet betekent dit dat we zo min mogelijk verbranden en storten. In plaats hiervan hergebruiken we materialen in hun huidige of vergelijkbare staat door ontmanteling, innovatieve sorteertechnologieën en duurzame verwerkingsprocessen. Wij geloven dat we op deze manier de meeste maatschappelijke waarde kunnen realiseren voor belangrijke stakeholders.

Van ons ingezamelde (sloop)afval wordt al 99,45% weer nuttig toegepast. Wij sluiten de materiaalcirkels verder door de volgende 4 stappen:

  1. Bij de ontmanteling van gebouwen brengen we in kaart welke materialen volledig hergebruikt kunnen worden door de opdrachtgever.
  2. Overige materialen aanbieden bij andere partners via onze NEXT webshop.
  3. Materialen die niet direct kunnen worden hergebruikt, verwerken tot producten met een vergelijkbare toepassing.
  4. Overige stromen zo goed mogelijk (op locatie) scheiden om deze als bruikbare secundaire grondstof in te zetten.

 

Materiaalcirkels